Byudviklingsplan for Gistrup

Læs mere omByudviklingsplan for Gistrup

Byudviklingsplan for Gistrup

Aalborg Byråd godkendte den 16. december 2019 et forslag til kommuneplantillæg 7.013 for Gistrup.

I perioden den 20. december 2019 til den 21. februar 2020, er planen i offentlig høring.

Planen kan ses på dette link

  1. 11. maj 2020 godkendte Aalborg Byråd kommuneplantillæg 7.013 Byudviklingsplan for Gistrup. Tillaeg – 7-013.pdf (aalborgkommuneplan.dk)

I Byudviklingsplanen lægges der op til, at der skal udarbejdes 3 lokalplaner:

  • For centerområdet
  • For bymidten
  • For sommerhusområdet i Lundby Krat

Aalborg kommune har igangsat arbejdet med lokalplanen for sommerhusområdet.

Gistrup samråd

Gistrup samråd er en paraplyorganisation for foreninger i Gistrup

Medlemmer er foreninger i Gistrup.

Gistrup samråd er kommunens naturlige talerør til Gistrup

Best login