Mobilitet 2040

Læs mere om mobilitet 2040 i Gistrup

Mobilitet 2040

Gistrup vil som en del af Aalborg Kommune, fremtidig blive ikke kun berørt, men være en del af den kommende plan for Aalborg Kommunes målsætninger og handlinger frem mod 2040.

Udsnit af forordet;

Det handler om at bæredygtig mobilitet er et fælles ansvar.
Det stiller krav til os alle. Vi skal sikre, at alle har adgang til mobilitet, og det er vigtigt, at vi er bevidste om vores roller og ansvar både i kommunerne som offentlige myndigheder, og i det private med nye forretningsmodeller, der skyder frem.
Vi skal positivt udnytte hinandens viden, og vi skal væk fra at tænke i stumper, men sikre de hele og integrerede løsninger. Sammen skal vi være en del af løsningerne, og ikke hver især være en del af problemerne.
Med denne Handlingsplan for Mobilitet 2040 vedtager Aalborg Byråd en samlet plan for udviklingen af fremtidens mobilitet – en mobilitet som skal være med til at understøtte by- og erhvervsudviklingen, og det gode liv i Aalborg Kommune.
Interessant læsning, hvor vi som borgere i en oplandsby, vil opleve at fremtiden banker på med nye visioner og tankesæt.
Den fulde plan findes her

Den fulde plan findes her

Kollektiv trafik efter +bussen

ff

Den 12 maj 2020, blev der afholdt onlinemøde med Jan Øhlenschlæger, som er afdelingsleder af kollektiv trafik i Aalborg Kommune.

Der blev vist to forslag i forbindelse med busforbindelserne fra 2023. Den første mulighed var en opsamlingsbus, der skal cirkulere mellem Gistrup, Klarup og Storvorde for at samle passager op til +bussen ved Universitetshospitalet.

Forslag 2 gik på at forlænge den nuværende linje 14 til Gistrup og at forlænge den nuværende linje 12 til Klarup og Storvorde med samme frekvens som nu – to afgange i timen direkte til centrum af Aalborg. I fortsættelse heraf oplyste Jan Øhlenschlæger, at de to løsninger vil koste det samme økonomisk.

Uden diskussion var der enighed om, at forslag 2 er det eneste rigtige med en direkte busforbindelse til Aalborg.
Gistrup Samråd har meddelt AAK om, at det er løsning 2, der foretrækkes.

De 2 forslag kan ses i dette slide 

Gistrup samråd

Gistrup samråd er en paraplyorganisation for foreninger i Gistrup

Medlemmer er foreninger i Gistrup.

Gistrup samråd er kommunens naturlige talerør til Gistrup

Best login