Læs mere omGistrup højskole Projektet

Gistrup Højskole 2023

 Hvad er Gistrup Højskole? 

Formålet med Gistrup Højskole er at skabe en ramme, hvor Gistrupborgere kan mødes om en fælles interesse og nysgerrighed for et emne, oplevelse eller aktivitet. 
Det er tænkt som et supplement til allerede eksisterende foreninger og sæsonbindende aktiviteter.
Aktiviteterne skal så vidt muligt trække på de mange vidende og erfarne personer, der boer i Gistrup, og som har lyst til at dele viden, oplevelser og erfaringer med andre uden det nødvendigvis kræver den helt store forberedelse eller betaling. 
Navnet ”Gistrup Højskole” er valgt for at signalere, at aktiviteterne skal være for alle, at der kan være noget for både hoved og krop, og at aktiviteterne skal være drevet af lyst og selvorganisering. 
Eksempler kunne være en svampetur i skoven, en litteraturaften, en hyggeaften med lidt musik, en rejsefortælling, et oplæg og diskussion om et relevant (lokal)samfundsproblem, udveksling af erfaring om dyrkning af tomater, og meget andet. 
Organisering Som udgangspunkt skal aktiviteterne være selvorganiserede, men i første omgang er aktiviteterne understøttet af en lille koordinationsgruppe i samarbejde med Gistrup Samråd. I 2022 blev der i regi af Gistrup Samråd afholdt et par velbesøgte Gistrup Højskole-arrangementer med fællesspisning, musik, faglige oplæg og fællesskab.
 I 2023 planlægges flere fælles arrangementer. Aktiviteter kan også arrangeres i samarbejde med andre eksisterende foreninger, hvis der er gensidig interesse for det. 
På lidt længere sigt kan Gistrup Højskole evt. etablere sig som en egentlig formel forening med bestyrelse, hjemmeside, m.v., hvis det viser sig, at der er grobund for det. Vil du være med i en koordineringsgruppe for aktiviteter i Gistrup Højskole eller har du forslag til spændende nye aktiviteter, så kom til møde:


  Tirsdag den 2. maj kl. 19:00-20:30 Billardrummet (ved cafeteriet, Hallen) 

Dagsorden 

1) Velkomst og kort orientering om formålet med Gistrup Højskole ved initiativgruppen bag Gistrup Højskole. 
2) Forslag til kommende aktiviteter 
3) Nedsættelse af koordineringsgruppe Alle aktiviteter annonceres på Samrådets Hjemmeside og Facebook

Gistrup samråd

Gistrup samråd er en paraplyorganisation for foreninger i Gistrup

Medlemmer er foreninger i Gistrup.

Gistrup samråd er kommunens naturlige talerør til Gistrup

Best login