Jan olesen

Læs mere omKasserer Jan Olesen

image

kasserer@gistrupsamraad.dk

Jan Olesen

- Gistrup vandværk

Jeg har igennem 20 år været indehaver af den lokale SPAR købmandsbutik i Gistrup.
Efter salget af butikken, har jeg taget en HD-R i økonomi og  regnskabsstyring på Aalborg universitet.
Jeg arbejder idag med økonomi og administartion af foreninger og virksomheder
Derudover sidder jeg i bestyrelsen for Gistrup vandværk, Danske vandværker  region nord, samt formand for Gistrup antenneforening. 

Jeg har boet i Gistrup siden 1992, hvor jeg altid har været aktiv i det frivillige foreningsarbejde. Jeg har igennem en årrække været formand for Gistrup erhvervsforening, hvor vi på det tidspunkt stod for at arrangere sommermarked, julemarked, messer, julebelysning, samt markedsføre Gistrups erhvervsliv.  

Mine fokusområder i Gistrup samråd er:
    -At når der sker byudvikling skal det  ske således, at grundvandsinteresserne for Gistrup vandværk, bliver overholdt.    
   – At der skabes gode rammer for det lokale erhvervsliv.
   – At byudvikling ikke sker på bekostning af de grønne områder
   – At Gistrups særpræg som haveby bevares 
   – At det lokale foreningsliv har råderum til at udfolde sig.
   – At være drivkraft i lokale aktiviteter
   – At bakke op omkring lokale sociale aktiviteter, som kan gøre Gistrup til en, endnu bedre byat bo i.

Gistrup samråd

Gistrup samråd er en paraplyorganisation for foreninger i Gistrup

Medlemmer er foreninger i Gistrup.

Gistrup samråd er kommunens naturlige talerør til Gistrup

Best login