Medlemsforeninger

Medlemmer af Gistrup samråd

Fritidsorienterede foreninger

LKB Gistrup

DOF Aalborg

Mandfolk på MTB

Spejderne Valdemar Atterdag

Motionscykel klubben Himmerland

Ørnehøj Golfklub

Nøvling Sogns Lokalhistoriske Arkiv. Gistrup – Nøvling – Visse

Ejerlaug

Spiren

Andelsforeningen Bøgeknaste

Barken 2

Ejerlauget Kvisten og Grenen

Kronen/Toppen-syd

Vejlauget Mannadalen

Ejerlauget Kvisten 29 A-E

Ejerlauget Spiren

Stubbens Ejerlaug

Grundejerfoeningen Aspedalen

Ejerlavet Barken Øst – Vej 1

Gistrupparkens Grundejerforening

Andelsforeningen Bøgeknasten

Ejerlauget Stammen & Splinten

Lundbykrat Sommerhusforening

Service, institutioner og andre foreninger

Gistrup Beboerforening

Gistrup Vandværk

Socialdemokraterne Gug-Gistrup

Gistrup Skole

Gistrup-Nøvling-Gunderup Venstre Vælgerforening

Gistrup Kirke

Gistrup samråd

Gistrup samråd er en paraplyorganisation for foreninger i Gistrup

Medlemmer er foreninger i Gistrup.

Gistrup samråd er kommunens naturlige talerør til Gistrup

Best login